Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος ἀνήμερα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης. Στὴν ὁμιλία του τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς ζωῆς ὡς τρόπο ζωῆς. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ ὡς τρόπος ζωῆς σημαίνει ὁ χριστιανὸς νὰ μιμεῖται τὴν Ἀποστολικὴ ζωὴ μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ νὰ συνδέει τὸ δόγμα καὶ τὸν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ζωῆς του καὶ ὄχι μὲ ψευδαισθήσεις καὶ κατασκευασμένες ἀλήθειες. 

 

05

 

IMG 02